מטרות הארגון

1. לקדם חברה סובלנית יותר המאופיינת בצדק, סולידריות ושלום.

2. לגשר על פערים תרבותיים בין אנשים ועמים שונים.

3. להעלות מודעות ולפעול בנושאים סביבתיים וחברתיים.

4. לקדם נושאים חברתיים בחינוך הציבורי ובחינוך הבלתי פורמלי, לתרום לצמצום העוני והפערים בחברה ולחזק

שמירה על זכויות אדם.

5. לערב את הנוער באירופה בפרויקטים התנדבותיים של סולידריות בינלאומית ופיתוח שיתופי פעולה

בינלאומיים.

6. לעודד ולארגן חילופי מתנדבים עם מדינות מתפתחות ברחבי העולם.

7. לקדם אזרחות אירופאית ובינלאומית.

 

Video of the month !
Search:

SVI is a non-profit youth organization that provides placements in international workcamps. SVI is an independent branch of SJ Vietnam

With the support of:
Art Venture
Commission Européenne
Coup de Pouce Vietnam
Radio Panik
Assofrance.net
Lutte contre les spammeurs - protection newsletter

HTML page generated in 0.25197 seconds , le jeudi 02 avril 2015 à 08:30
https://ssl14.ovh.net/~servicevlm/
Nombre de pages visitées: 1